Privacybeleid EN algemene voorwaarden DRS

Privacy Statement Wie zijn we?

DRS Belettering & Autodesign b.v. heeft als kernactiviteit(en) het produceren van divers print- en drukwerk, het monteren, plaatsen en leveren van diverse reclameonderdelen, producten en het maken van ontwerpen van reclameproducten. Bij onze dienstverlening verwerken we enkele algemene persoonsgegevens.

Onze contactgegevens zijn: Vijverlaan 1, 4005HA Tiel 0344 66 18 52 info@drsbelettering.nl www.drsbelettering.nl

Waarom dit statement?

Wij zijn ervoor verantwoordelijk uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we de gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit document informeren wij u hierover.

1. Soorten gegevens

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:
• Contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en mailadres• Gegevens uit uw KvK register
• Gegevens van uw bank- of betaalrekeningen

1.2 Wanneer wij deze gegevens verwerken doen wij dit uiterst zorgvuldig.

2. Doelen van de verwerking van gegevens

2.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op de volgende activiteiten in onze onderneming• Het beoordelen en accepteren van potentiële klanten
• Het (laten) beheren van onze relatie met klanten en bezoekers
• Het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand

• Het sluit en uitvoeren van overeenkomsten en offertes
• Het versturen van nieuwsbrieven of marketingdoeleinden

3. Rechtsgronden voor verwerking van de gegevens

3.1 Wij gebruiken ten minste een van ed volgende gronden voor verwerking van uw persoonsgegevens;
• Het uitvoeren van een overeenkomst voor reclamedrukwerk
• De uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke

doeleinden, deze toestemming kunt u altijd terugtrekken

page1image4242235104page1image4242235360page1image4242235616

1 1 Privacy Statement DRS Belettering & Autodesign B.V.

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

4.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die bewaard dienen te worden om een vervolgopdracht uit te kunnen voeren worden in een beveiligde serveromgeving bewaard. Als een relatie vraagt om een beëindiging van de samenwerking en/of wanneer een klant vraagt om gegevens te verwijderen zullen wij dit altijd zo snel mogelijk opvolgen.

5. Informatie, wijziging en bezwaar

5.1 U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit geldt zeker voor de volgende onderwerpen:
• Of wij uw persoonsgegevens verwerken
• De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken

• Inzage in de persoonsgegevens die wij verwerken
• Bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens
• Aanpassing van uw persoonsgegevens als deze onjuist zijn verwerkt
• Beperking van uw persoonsgegevens
• Verwijdering van uw persoonsgegevens
• Overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of een andere organisatie op uw eigen verzoek

5.2 Het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

6

6.1 Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Uw bestanden met (mogelijk) persoonsgegevens worden enkel lokaal opgeslagen binnen onze eigen organisatie, uw financiële gegevens worden opgeslagen in een beveiligde cloud.

7. Verstrekken van gegevens aan derden

7.1 Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit zonder reden aan derden. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

7.2 Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

 • Externe bedrijven die mogelijk inzicht hebben in onze persoonsgegevens als onze ICT

  dienstverlener en/of ons marketingbureau

 • 3e partijen die onze opdrachten uitvoeren, denk aan drukkerijen en/of ontwerpbureau’s
 • Personen en/of partijen die op grond van wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden

  7.3 Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken.

  8. Wijzigingen Privacy Statement

  8.1 Het kan voorkomen dat we dit Privacy Statement in de toekomst wijzigen of aanvullen. Op onze website kunt u ten alle tijden het meest actuele document vinden.

page2image4282772240

1 Privacy Statement DRS Belettering & Autodesign B.V.

9 Klachtrecht

9.1 Bent u het niet eens me de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem contact met ons op.

9.2 U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl